Montaža toplotne črpalke

Toplotna črpalka premika toploto iz enega vira v drugega. Območje iz katerega se toplota »vzame« je vedno bolj vroče od površine, kamor se toplota dostavi. Toplotni izvor so lahko različne lokacije: zrak, zemlja ali voda. Različni toplotni izvori so tudi vzrok za obstoj različnih tipov toplotnih črpalk.

Toplotna črpalka opravlja prenos toplote s pomočjo delovnega medija, ki prenaša toploto iz okolice v poljuben ogrevalni sistem s spremembo svojega agregatnega stanja. Hladiva (snovi z nizkimi temperaturami uparjanja) ki se uporabljajo v toplotnih črpalk kot delovno sredstvo, ki v uparjalniku pod vplivom toplote, ki je bila odvzeta iz okolice prehajajo iz tekočega v plinasto stanje. V obliki plina nato hladivo potuje skozi kompresor, kjer se mu zviša tlak in dvigne temperatura zaradi vloženega mehanskega dela. Kompresorju je potrebno dovesti električno energijo, tekočina pa po izstopu iz kompresorja preide v kondenzator kjer odda toploto ogrevalnemu mediju. Hladivo se nato na račun zmanjšanja gostote začne ohlajati, saj je nastala ekspanzija. Krožni proces je sklenjen ko hladivo preide iz ekspanzijskega elementa ponovno v uparjalnik.

Dobava & montaža toplotne črpalke

Dobava in montaža toplotnih črpalk po ugodnejši ceni zaradi nižje davčne stopnje 9,5% in dodatnih popustov.

Možnost subvencije Eko sklada za toplotne črpalke do 40% investicije.

V primeru, da se odločite za nakup toplotne črpalke vam lahko pomagamo pri pripravi dokumentacije, ki jo morate poslati na Eko sklad:

 • pripravimo vam originalni predračun z žigom ter ustreznim datumom veljavnosti
 • poslati morate slike notranjih sten, kjer je predvidena notranja in zunanja enota toplotne črpalke (iz slik mora biti razvidno, da naložba še ni bila izvedena)
 • sliko hišne številke in kopijo gradbenega dovoljenja

Ko je naložba opravljena pa se na Eko sklad posreduje še ostala dokazila o opravljeni naložbi:

 • original račun
 • potrdilo o plačilu
 • izjava o zaključku naložbe
 • fotografije vgrajenih elementov

Pri dokumentaciji je potrebno biti pozoren na:

 • posegi, plačila in ostale stvari ne smejo biti izvedene pred datumom oddaje vloge
 • za datum oddaje vloge se smatra datum oddaje pošiljke na poštnem okencu
 • predračun mora biti veljaven in ožigosan

Zakaj izbrati toplotno črpalko?

 • Prihranek denarja pri ogrevanju
 • Ekološko najprijaznejši način ogrevanja
 • Uporaba obnovljivih virov energije
 • Zmanjšanje emisij Co2 v ozračju
 • Minimalni stroški vzdrževanja
 • Možnost ogrevanja in hlajenja prostorov