Vgradnja talnega ogrevanja

Montaža talnega ogrevanja je cenovno nekoliko dražja od radiatorskega ogrevanja, kar pa spet zavisi od načina izvedbe, izolacije tal in tudi vrste regulacije. Glede na to, da so nizkotemperaturni sistemi ogrevanja že precej uveljavljeni, lahko predpostavimo, da je prihodnost na strani talnega ogrevanja.

K temu lahko veliko doprinese izboljšana toplotna zaščita zgradb in posledično manjša ogrevalna moč naprav za ogrevanje. Novejše zgradbe, ki so dobro zgrajene, lahko ogrevamo s temperaturo tal 26 do 30 °C. Za nizkoenergijske hiše in pasivne hiše so predpisane še nižje vrednosti dovoljenih toplotnih izgub.

Natančna vgradnja po najboljših postopkih

Poskrbimo, da je montaža oz. vgradnja talnega ogrevanja najbolj sistematična in izvedena natančno tako, da sistem ogrevanja deluje brezskrbno in najbolj učinkovito.

Pri sami izvedbi vam tudi svetujemo glede izbire materialov in načina vgradnje.